Vítejte na stránkách API Archeologického informačního systému ČR

API v současné době nabízí službu Data Provider AMČR, která poskytuje metadatové záznamy z databáze Archeologická mapa ČR, a to pomocí protokolu OpenArchives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

Implementace OAI-PMH podporuje reprezentaci metadat v:
  • Dublin Core - poskytuje část datasetu týkající se dokumentů a jejich popisu
  • CIDOC-CRM - nabízí archivovaná, volně přístupná data z AMČR ve formátu RDF v syntaxi odpovídající této ontologii
  • AMČR XML - nativní formát, který umožňuje plné vytěžování databáze při zohlednění přístupových práv

Archeologové či uživatelé s vyšším oprávněním mohou využít registrovaný účet Archeologické mapy ČR pro přístup k nearchivovaným či jinak chráněným záznamům. Aktualizace dat probíhá na denní bázi.

API slouží k nekomerčnímu využití v rámci licence CC BY-NC 4.0. Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak. Využití API ke komerčním účelům je možné pouze po uzavření předchozí písemné dohody. V případě zájmu nás za tímto účelem kontaktuje na emailu amcr@arup.cas.cz.

Podrobný manuál k API si můžete stáhnout