Vítejte na stránkách API Archeologického informačního systému ČR

API v současné době nabízí službu Data Provider AMČR, která poskytuje metadatové záznamy z databáze Archeologická mapa ČR, a to pomocí protokolu OpenArchives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

Implementace OAI-PMH podporuje reprezentaci metadat v:
  • Dublin Core - poskytuje část datasetu týkající se dokumentů a jejich popisu
  • CIDOC-CRM - nabízí archivovaná, volně přístupná data z AMČR ve formátu RDF v syntaxi odpovídající této ontologii
  • AMČR XML - nativní formát, který umožňuje plné vytěžování databáze při zohlednění přístupových práv

Archeologové či uživatelé s vyšším oprávněním mohou využít registrovaný účet Archeologické mapy ČR pro přístup k nearchivovaným či jinak chráněným záznamům. Aktualizace dat probíhá na denní bázi.

Licence a využití dat

Data dostupná v skrze API AIS CR jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití AMČR na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu. Využití API ke komerčním účelům je možné pouze po uzavření předchozí písemné dohody. V případě zájmu nás za tímto účelem kontaktuje na emailu amcr@arup.cas.cz.

Vzhledem k tomu, že API AIS CR, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás, uživatele API, požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data z API, či dalších součástí AIS CR.

Každý uživatel API, jako nedílné součásti AIS CR, má proto povinnost:

- v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
- pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
- dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.

Podrobný manuál k API si můžete stáhnout